Wij organiseren “life changing” outdoor avontuur voor jongvolwassen met kanker

AYA’s zijn jongvolwassenen in de leeftijd van 18-39 . AYA’ s worden in een periode waarin hun identiteit gevormd word met kanker geconfronteerd. Dit levert extra uitdagingen op. Denk aan vragen over opleiding, emoties, werk, zelfstandigheid, aangaan van relaties, vruchtbaarheid of seksualiteit. Daarnaast is er voor hen meestal een verhoogde kans op andere soorten van kanker door de vaak intensieve behandelingen.

Deze uitdagingen gaan vaak samen met psychosociale kwesties zoals gevoelens van sociale uitsluiting, depressie, en verminderd zelfvertrouwen.

Powder days is uniek in de zin dat wij een grote rol zien weggelegd voor outdoor experience als katalysator om de  bovenstaande kwesties aan te pakken. De Amerikaanse stichting First Descents heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van avonturenkampen voor jong volwassenen en de resultaten gepresenteerd in deze infographic.

Ons team van vrijwilligers

  • Paul Rhebergen

  • Jegor Chamrai

  • Eva van Gennep

  • Geert Emkow